CatherinePham's Little World

Comfort Zone? Step out of it!

Tag

Kane Ngọc Linh

{Khoảng cách} – Trở về
—- “Anh đã quay lại rồi.” “Bao lâu?”, cô buột miệng hỏi, hỏi xong mới muốn tự tát vào mặt mình. Kane cứng họng. Câu hỏi này, anh thực sự không muốn trả lời. Anh không muốn đưa Ngọc Linh… Continue Reading →

© 2018 CatherinePham’s Little World — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑